Volejte
377 825 136

Profil

Společnost D.O.O.S. TRADE, spol. s r.o. vznikla v roce 1996 (původně pod obchodním názvem REPASUR, spol. s r.o.). V roce 1998 se společnost přestěhovala z Plzně do Zruče – Sence, kde sídlí dodnes. V roce 2010 koupila společnost D.O.O.S. TRADE s.r.o. odpadová společnost IGRO s.r.o., která je jejím 100% vlastníkem.

Předmětem činnosti firmy je nakládání s odpady, což v současné době představuje:

  • Výkup, svoz, zpracování a likvidace odpadů, jejich úprava a předání dalším zpracovatelům
  • Komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství
  • Poradenství včetně zpracování konceptů řešení odpadů a jejich realizace

Od 2. poloviny letošního roku nabízí Firma D.O.O.S. TRADE, spol. s r.o. i možnost skartace dokumentů.

Pro konkrétní zajišťování nakládání s odpady je k dispozici 11 zaměstnanců - zkušených řidičů, pomocných pracovníků pro manipulaci se sběrovými nádobami a zaměstnanců v administrativě.

Firma D.O.O.S. TRADE, spol. s r.o. disponuje dostatečným množstvím potřebné speciální techniky. V současné době vlastní 4 speciální nákladní vozidla typu Mercedes – Benz a MAN, se kterými může uvedené činnosti nejen zajistit v požadovaných termínech a kvalitě v současných lokalitách, nýbrž i operativně se rozšířit na jiná území včetně dodání příslušných nádob na odpady. V případě potřeby může firma okamžitě doplnit stávající vozový park předisponováním vozidla z mateřské firmy Container Kraus GmbH SRN.

Ke sběru odpadů jsou využívány různé typy sběrových nádob, které jsou umístěny přímo u zákazníků. K soustřeďování průmyslových odpadů jsou využívány zpravidla velkoobjemové kontejnery, lisovací kontej¬nery popř. stacionární lisovací jednotky s výměnnými kontejnery o objemu 5 – 40 m 3 . Na sběr tříděného komunálního odpadu z měst, obcí a menších podniků jsou využívány sběrové ná¬doby o objemu 60 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l a nádoby typu IGLU o objemu 2,5 – 3,2 m3 . Nádoby na separovaný sběr jsou pak ještě barevně rozlišeny: černá – směsný ko¬munální odpad, modrá – papír, žlutá – plasty, zelená – sklo.

 iso1.jpg

Odpad, který již není možné dále využít (komunální odpad, objemný odpad atd.) je ukládán na tyto řízené skládky:

Využitelné složky odpadů (separovaný odpad – papír, plasty, sklo) jsou po úpravě a dotřídění převáženy ke zpracování dalším oprávněným osobám jak v ČR tak i do zahraničí.

Společnost je dobře seznámena se systémem odpadového hospodářství v evropských zemích a při vlastní činnosti aplikuje tyto poznatky na tuzemské podmínky při respektování platných zákonných norem a pravidel v oblasti nakládání s odpady. V roce 2005 byl v naší společnosti úspěšně zaveden a certifikován integrovaný systém řízení jakosti a enviromentálního manage-mentu dle norem ISO- 9001 a ISO-14001 .

Společnost D.O.O.S. TRADE, s. r. o. vede podrobnou evidenci o nakládání s odpady dle zákona č.185/2001 o odpadech v platném znění. Činnost firmy je v souladu s veškerými zákonnými ustanoveními a obecně platnými právními předpisy v oblasti nakládání s odpady.

V roce 2013 byl v naší společnosti úspěšně zaveden a certifikován integrovaný systém řízení jakosti a enviromentálního managementu dle norem ISO- 9001, ISO-14001 a ISO-18001 (aktuálně ISO 45001:2018).

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2